Редакційна політика

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Всі подання проходять через процес рецензування. Весь процес рецензування може займати до двох місяців.

По отриманні рукопису від автора, останній відсилається на рецензію. В редакції застосовується подвійне сліпе рецензування (проводиться перевірка на плагіат, відповідність статті тематиці журналу, відповідність заголовку змісту статті, а також перевірка самого вмісту статті).

Після отримання відповіді від рецензентів, якщо є виправлення, автор отримує рецензований варіант статті від редакторів журналу.

Якщо не було жодних поправок чи коментарів до статті, стаття зразу йде в чергу на друк.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Перевірка на плагіат

Редакція журналу виконує дворівневу преревірку надісланих на друк стайтей на плагіат:

1) на першому етапі перевірка відбувається рецензентами під час процесу рецензування, оскільки вони є фахівцями за темою подання.

2) Другий етап перевірки на плагіат виконується у випадку успішного проходження першого етапу. Цей етап є автоматизованим і включає застосування сервісу Unicheck.