Фінансування журналу

Видавець

Друкується за рішенням Вченої Ради НТУУ "КПІ"

НТУУ "КПІ"