Фінансування журналу

Видавець

Друкується за рішенням Вченої Ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

КПІ ім. Ігоря Сікорського