DOI: https://doi.org/10.20535/1560-8956.22.2013.29078

Iнтелектуальний агент в задачах монiторингу безпеки розподiлених комп’ютерних систем

Віктор Васильович Стешин

Анотація


У роботi розглянутиймеханiзм захисту розподiлених комп’ютернихси­стемрозробленийнаосновi iнтелектуальних агентiв для запобiгання втор­гненняврежимi реального часу. Основою запропонованогометодуєпорiв­нянняпоточних дiй користувачазранiше зареєстрованими, або сформова­ними адмiнiстратором правил. Залежно вiд результату механiзм забезпе­чення безпеки блокує, абодозволяє виконання програм (використання ре­сурсiв) тапереходитьдо аналiзунаступних дiй користувача. Данеспосте­реження також використовується у плануваннi та формуваннi прогнозу активностiвсистемi.

Iнтелектуальний агент крiм можливостi вчасно реагувати на загрозу має ряд iнших особливостей. Розроблений на основi iнтелектуального аген­ту механiзм забезпечення безпеки може також навчатися, таким чином адаптуватися до нової загрози. Завдяки цiй можливостi розподiлена ком­п’ютерна система завжди буде захищена перед новим типом атаки.

Ключові слова


iнтелектуальний агент; розподiленi комп’ютернi системи; безпека комп’ютерних систем

Повний текст:

PDF

Посилання


S.Corley and al. The Application of Intelligent Agent Technologies to Network and Service Management.// Proc. of 15th IS&N Conference, Antwerpen, Belguim, May 2008.

R. Oliveira. Network Management with Knowledge of Requirements: Use of Software Agents.// PhD Thesis.

M. Wooldridge, An Introduction to MultiAgent Systems, John Wiley & Sons Ltd, 2002, paperback, 366 pages, ISBN 0-471-49691-X.

В.Е. Мухин, А.Н. Волокита. Разработка и реализация политики безопасности в распределенных компьютерных системах.// Управляющие системы и машины, N 3, 2010. – с. 78 – 85.

Колесніков А.В. Гібридні інтелектуальні системи: Теорія і технологія розробки. - СПБ: Вид-во СПбГТУ, 2001. - 711 с.

Нвана Х. Програмні агенти: Огляд. Knowledge Engineering Review, Vol.11, No.3, 205-244

Вулдрідж М., Дженнінгс Н. Інтеллектуальнве агенти: теорія і практика . Knowledge Eng. Rev., Vol. 10 (2), pp. 115-152, 1995

Розподілені комп'ютерні системи як складові інформаційних інфраструктур / В.П. Горбулін, О.Г. Додонов, О.С. Горбачик, М.Г. Кузнєцова // Реєстрація, зберігання і оброб. даних. — 2008. — Т. 10, № 4. — С. 19-24. — Бібліогр.: 9 назв. — укp.

N. Kasabov, Introduction: Hybrid intelligent adaptive systems. International Journal of Intelligent Systems, Vol.6, (1998) 453—454