DOI: https://doi.org/10.20535/1560-8956.8.2005.37510

Адаптивний контроль захищеності комп’ютерної мережі на основі нечіткої логіки

Олег Евгеньевич Мазулевский

Анотація


Робота сучасних систем аналізу захищеності має реактивний запізнений характер та потребує від адміністратора виконання ручних підготовчих операцій, крім того, ще одним з недоліків, під час використання систем аналізу захищеності є те, що вони створюють додаткове навантаження на мережу.

Метою статті є розробка методу адаптивного контролю захищеності комп’ютерної мережі. Адаптація полягає в тому, що робота методу дозволяє пристосовуватися до стану мережі.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Галатенко В.А. Основы информационной безопасности – М.: ИНТУИТ.РУ "Интернет-Университет Информационных Технологий", 2003. – 280 с.

Шохін Б.П., Юдін О.М., Мазулевський О.Є. Вдосконалення контролю за станом захищеності комп'ютерної мережі на основі адаптивного моніторингу // Зб. наук. пр. ВІТІ НТУУ «КПІ» – К. : ВІТІ НТУУ «КПІ» – 2004. – №4. – 208 - 217 с.

Юдін О.М., Мазулевський О.Є. Експериментально-теоретичне дослідження засобів аналізу захищеності комп’ютерної мережі // Зб.наук.пр.«Труди академії»–К : НАОУ–2005. – №57. – 139-145 с.

Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети. – Винница: УНИВЕРСУМ – Винница, 1999. – 320 с.

Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH : СПб. : БХВ-Петербург, 2003. – 736 с.