Модель відношення для природно-мовної бази знань

Данило Сергійович Сергеєв

Анотація


У даній статті описано структуру об'єкта, здатного зберігати інформацію про відношення між окремими базовими семантико-синтаксичними структурами в рамках природно-мовної бази знань.

Перша частина статті присвячена аналізу відношень в природній мові і визначенню їх загальних властивостей. Особлива увага приділяється визначенню доцільності використання цих властивостей при моделюванні відношень як окремих компонентів бази знань.

Друга частина статті описує представлення сукупності отриманих властивостей у вигляді штучної структури, придатної для використання у реляційній базі даних, і визначення її обмежень.

Отримана структура завершує загальну модель природно-мовної бази знань і, таким чином, дозволяє втілити завершену архітектуру у вигляді програмного продукту, на основі якого можливо перевірити її основні функції і визначити межі її застосування для вирішення більш складних завдань.


Ключові слова


природна мова; база знань; відношення; квант знань

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Кисленко Ю. И. От мысли к знанию (нейрофизиологические основания) - монография / Ю.И. Кисленко – К.: «Український літопис», 2008 – 102 стр.

Kyslenko Y. Cognitive architecture of speech activity and modelling thereof / Y. Kyslenko, D. Sergeiev. // Biologically Inspired Cognitive Architectures. – 2015. – №12. – С. 134–143.

Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность / Л.В. Щерба. – Л.: Наука, 1974.

Zeki, S. (1992). A visual image in mind and brain: collection of papers. The World of Science, 11(12), 33–41.

Гвоздев А. Н. Формирование у детей грамматического строя русского языка / А. Н. Гвоздев. – Москва: АПН, 1949.

Сергеєв Д.С. (2014). Комп'ютерна оболонка природно-мовної бази знань (магістерська дисертація) / Д.Сергеєв. – Київ: НТУУ "КПІ", 2014.

Кисленко Ю. І. Структурний підхід до пошуку природно-мовної інформації / Ю. І. Кисленко, Д. С. Сергеєв. // Радіоелектроніка та інформатика. – 2015. – №3. – С. 45–49.

Кисленко Ю.І., Черевко О.С. Категорії часу та простору в інформаційних природно-мовних технологіях. — Автоматичні системи автоматичного управління.— 2011. — №13(38).
DOI: https://doi.org/10.20535/1560-8956.29.2016.92679

Посилання