Том 2, № 21 (2012)

Адаптивні системи автоматичного управління

Друковане видання «Адаптивні Системи Автоматичного Управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник».

Тематична спрямованість:

• моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем;

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.

Зміст

Статті

Прийняття рішень в умовах невизначеності при автоматизованому тестуванні програмних продуктів PDF
Володимир Костянтинович Анікін 3-8
Вплив сучасних кібер-загроз на ефективність систем фізичного захисту критично важливих об’єктів та інфраструктури PDF
Дмитро Сергійович Бірюков 9-17
Агентно-орієнтований підхід до розв’язання логістичних задач диспетчеризації матеріальних потоків PDF
Анастасія Михайлівна Дзінько 18-22
Тренування штучних нейронних мереж з пороговою функцією активації методом оберненого поширення похибки PDF
Ростислав Ігорович Дзінько 23-28
Розширення операцій алгебри показників для управління системами з неповністю визначеними показниками діяльності PDF
Олена Василівна Гриша 29-34
Нейромережевий метод керування для термоелектричного перетворювача з керованим профілем температурного поля PDF
Орест Володимирович Кочан 35-45
Обробка експериментальних даних про шорсткість поверхонь у аналого-цифрових системах з інтегрованим вимірювальним каналом PDF
Іван Володимирович Мірошниченко 46-53
Фізико - математична модель процесу взаємодії НВЧ - сигналу з кристалічною структурою радіопоглинаючого діелектрика PDF
Ігор Ростиславович Пархомей 54-60
Алгоритм послідовного аналізу варіантів в задачі розподілення віртуальних машин в центрі обробки даних PDF (Русский)
Александр Иванович Ролик 61-69
Екстракція структурованих даних з Web-ресурсів PDF
Світлана Ігорівна Шаповалова 70-77
Оптимальне управління за допомогою регуляторів, синтезованих на основі покращених фільтрів змінних стану PDF
Владимир Юрьевич Шейко 78-84
Дослідження систем керування при неповній апріорній інформації PDF
Сергій Васильович Шпіт 85-89
Аналіз нових перспектив технологій Java Enterprise для корпоративних застосувань з появою Polyglot JVM PDF
Олена Петрівна Сирота 90-99
Метод незалежної статистичної перевірки узгодженої роботи експертної комісії PDF
Сергій Олександрович Стенін 100-103
Про метрики для бази знань лінгвістичного аналізу PDF
Олександр Африканович Стенін 104-113
Моделювання руху антропоморфного крокуючого апарата на довільній твердій поверхні PDF
Михайло Мартинович Ткач 114-122
Модель підтримки безпеки ресурсів cloud систем на рівні інфраструктури PDF
Артем Миколайович Волокита 123-131
Комп’ютерне моделювання динаміки повітряних потоків у циклонних камерах PDF
Кирило Харитонович Зеленський 132-145
Генератор Колпітца: моделювання хаотичної динамікі та параметричної ідентифікації PDF (Русский)
Антон Ігоревич Гуда 146-153