Том 1, № 18 (2011)

Адаптивні системи автоматичного управління

Друковане видання «Адаптивні Системи Автоматичного Управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник».

Тематична спрямованість:

• моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем;

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.

Зміст

Статті

Візуалізація об’ємних даних з метою планування операцій видалення ювенільної ангіофіброми основи черепа людини PDF
Світлана Миколаївна Алхімова 3-17
Автоматизація синтезу програмного коду вузла мережі Петрі для мови моделювання POSES++ PDF
Наталія Володимирівна Богушевська 18-24
Застосування штучних нейронних мереж для оцінки кредитоспроможності позичальників PDF (Русский)
Олена Іллівна Чумаченко 25-28
Використання мікропотоків для збору та обробки даних про стан ГВС PDF
Ростислав Ігорович Дзінько 29-36
Багатовимірна адаптивна квазіоптимальна система PDF
Ігор Олександрович Дзюба 37-43
Генетичні алгоритми в задачах синтезу маршрутів транспортних систем ГВС PDF
Костянтин Сергійович Гончарук 44-49
Нестаціонарні стратегії у задачі розподілу ресурсів ІТ проекту PDF
Олена Василівна Гриша 50-54
Моделі і алгоритми автоматизованої побудови об’єктних моделей предметного середовища PDF
Вадим Володимирович Гулаков 55-61
Категорії часу та простору в інформаційних природно-мовних технологіях PDF
Юрій Іванович Кисленко 61-70
Забезпечення інформаційної безпеки у системах комплексного управління підприємством PDF
Катерина Олександрівна Кравченко 71-80
Дослідження методів підвищення швидкодії програм з використанням операцій з матрицями великої розмірності PDF (Русский)
Євген Володимирович Крилов 81-88
Рішення рівняння коливань у випадку резонансу опромінюючого радіосигналу і кристалічної структури радіопоглинаючої композитної речовини PDF
Ігор Ростиславович Пархомей 89-92
Моделювання управління потоками даних в корпоративних IP-мережах PDF
Александр Иванович Ролик 93-102
Квазіоптимальне управління регуляторами, синтезованими на основі укорочених фільтрів PDF (Русский)
Андрей Георгиевич Кику 103-109
Синтез оптимальних програмних керувань на базі функцій Уолша PDF (Русский)
Олександр Африканович Стенін 110-113
Використання CALS-технологій в сучасній промисловості PDF
Олександр Африканович Стенін 114-123
Принципи побудови організаційно-технологічних структур ГВС PDF
Михайло Мартинович Ткач 124-128
Актуальні питання створення сучасних систем контролю обмерзання літака PDF (Русский)
Валерій Петрович Зінченко 129-139