Том 1, № 16 (2010)

Адаптивні системи автоматичного управління

Друковане видання «Адаптивні Системи Автоматичного Управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник».

Тематична спрямованість:

• моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем;

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.

Зміст

Статті

Дослідження впливу циклічних процедур на вирішення задачі підвищення ефективності функціонування програмного забезпечення систем реального часу PDF
Євген Володимирович Крилов 3-7
Модель трафіку у цифрових каналах зв’язку PDF (Русский)
Виктор Андреевич Артеменко 8-10
Аналіз алгоритмів оптимізації контрольних допусків на ознаки розпізнавання Без заголовку PDF
Анатолій Степанович Довбиш 11-15
Методи захисту інформації від підміни джерела на веб сайтах PDF
Ростислав Ігорович Дзінько 16-22
Імітаційна модель оцінки механізму державних закупівель з метою підвищення їх ефективності PDF
Леонід Юрійович Гальчинський 23-32
Використання надбудови Risk Solver Platform пакету Microsoft Excel для розв’язання задачі планування виробництва комбікормів PDF (Русский)
Олена Василівна Гриша 33-41
Методи покращення ефективності фільтрації змінних стану дискретних об'єктів PDF (Русский)
Андрей Георгиевич Кику 42-48
Мовленнєва діяльність та її моделювання PDF
Юрій Іванович Кисленко 49-57
Прилад для неінвазивного дослідження характеристик покривних тканей PDF (Русский)
Сергей Александрович Мамилов 58-62
Вибір удосконаленого методу планування траєкторії руху маніпулятора PDF
Катерина Юріївна Мелкумян 63-70
Моделювання аварійних ситуацій в системі моделювання дорожнього руху PDF (Русский)
Євгенія Георгіївна Михайлова 71-76
Постановка задачі побудови пошукової системи з семантичним аналізатором на основі нейронних сіток PDF
Вікторія Олегівна Мокрова 77-83
Вибір методу оптимізації критеріїв багаторівневої складної агрегатованої системи PDF
Михайло Миколайович Поліщук 84-88
Методика розробки та візуалізації складної просторової моделі об‘єкта PDF (Русский)
Ілля Миколайович Пінчук 89-93
Модель підсистеми управління інформаційними потоками з адаптивним регулятором PDF (Русский)
Александр Иванович Ролик 94-103
Адаптивна система керування кутом тангажу літальних об’єктів PDF
Сергій Васильович Шпіт 104-115
Модель учня в аспекті біхевіористичної теорії PDF (Русский)
Валерий Валериевич Курбанов 116-123
Управління процесом підвищення технологічності виробів PDF
Олександр Африканович Стенін 124-134
Вирішення задачі багатокритеріальної оптимізації інформаційного навантаження при структуризації корпоративного центру даних PDF
Олександр Африканович Стенін 135-141
Система контролю мікроклімату в приміщенні на базі контролеру Siemens TC65T PDF
Михайло Мартинович Ткач 142-146
Дослідження алгоритмів ідентифікації параметрів моделі в адаптивній системі керування екструдером PDF
Петро Іванович Бідюк 147-153