Том 2, № 13 (2008)

Адаптивні системи автоматичного управління

Друковане видання «Адаптивні Системи Автоматичного Управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник».

Тематична спрямованість:

• моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем;

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.

Зміст

Статті

Використання сучасних веб-технологій для побудови тематичного пошукового робота-краулера аналізатора PDF
Олена Іллівна Чумаченко 8-19
Комплекс систем «Дозвільні документи України» з підсистемою прийняття рішень PDF
Олена Іллівна Чумаченко 20-28
Підхід до розробки засобів інтеграції web-орієнтованих інформаційних систем, створених на базі різних технологій PDF
Ростислав Ігорович Дзінько 29-37
Алгоритм випереджаючої прокладки маршруту PDF (Русский)
Тимур Гафарович Шемсединов 38-44
Повітряний старт ракет-носіїв з вантажного відсіку фюзеляжу транспортного літака PDF (Русский)
Юрий Петрович Кузякин 45-54
Використання методів штучного інтелекту для розв’язання задачі Boss (із застосуванням простого агента) PDF (English)
Олексій Ігорович Молчановський 55-63
Концептуальний підхід до визначення складу СУС як задачі прийняття рішень в умовах лінгвістичної невизначеності PDF
Володимир Валентинович Олійник 64-68
Конструювання багаторівневої складної агрегатованої системи (САС) PDF
Михайло Миколайович Поліщук 69-76
Синтез вкорочених моделей динамічних об`єктів PDF (Русский)
Андрей Георгиевич Кику 77-82
Особливості управління технологічними процесами в умовах мікрогравітації та мікроприскорень PDF (English)
Євген Степанович Щербина 83-97
Автономна багатомірна система керування з еталонами – спостерігачами PDF
Сергій Васильович Шпіт 98-107
Системний підхід до процесу навчання PDF
Василь Миколайович Галай 108-112
Формування критеріїв контролю та оцінки діяльності операторів технологічних процесів та об’єктів руху PDF (Русский)
Ольга Михайловна Польшакова 113-117
Мультиагентна кластеризація з прямим зв’язком між агентами PDF (Русский)
Володимир Валентинович Олійник 118-128
Синтез організаційно-технологічних структур ГВС PDF
Михайло Мартинович Ткач 129-134
Дослідження підходів до збільшення швидкодії інтерпретації CSS PDF (Русский)
Євген Володимирович Крилов 135-143
Узагальнена постановка задачі оптимального керування процесом металообробки різанням PDF (Русский)
Леонід Стефанович Ямпольський 144-152