Том 1, № 9 (2006)

Адаптивні системи автоматичного управління

Друковане видання «Адаптивні Системи Автоматичного Управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник».

Тематична спрямованість:

• моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем;

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.

Зміст

Статті

Алгоритм ідентифікації стохастичних нелінійних систем на основі генетичного підходу PDF
Петро Іванович Бідюк 3-15
Спосіб підвищення ефективності системи управління телекомунікаційними мережами PDF (Русский)
Наталия Владимировна Богданова 23-32
До питання динамічного аналізу складальних комп’ютерно-інтегрованих систем PDF
Захар Володимирович Діхтяр 33-37
Компенсація впливу розузгодження початкових умов фільтрів змінних стану PDF (Русский)
Андрей Георгиевич Кику 55-61
Структуровані моделі інформаційних полів PDF
Тетяна Анатоліївна Ліхоузова 62-69
Підхід до створення об'єктно-орієнтованого середовища моделювання виробничих систем PDF (Русский)
Олег Иванович Лисовиченко 70-83
Обґрунтування методу синергетичної SL- апроксимації в задачі оптимізаційного моделювання процесів розвитку багатовимірних складних систем PDF
Олександр Африканович Стенін 84-92
Раціональний вибір формалізмів семантично-узгодженого середовища при моделюванні комп'ютерний-інтегрованих виробничих систем PDF (Русский)
Володимир Володимирович Олійник 93-101
Дослідження закону розподілення вірогідностей завантаженості процесора персонального комп’ютера PDF (Русский)
Борис Самуилович Ризваш 102-108
Оптимальне за витратами палива програмне керування системами з транспортним запізнюванням PDF
Кирило Харитонович Зеленський 109-116
Структурний системний аналіз гнучких виробничих систем PDF
Михайло Мартинович Ткач 117-125
Оцінка прийняття рішень при виборі промислових роботів гнучкої виробничої системи PDF
Олег Иванович Лисовиченко 126-132