Том 1, № 8 (2005)

Адаптивні системи автоматичного управління

Друковане видання «Адаптивні Системи Автоматичного Управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник».

Тематична спрямованість:

• моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем;

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.

Зміст

Статті

Синтез корегуючих пристроїв на основі інтегральних та кореневих крітерієв якості PDF (Русский)
Андрей Георгиевич Кику 16-23
Трансформація методу класичного варіаційного числення для рішення задач з розривними керуваннями PDF (Русский)
Андрей Георгиевич Кику 24-29
Реалізація моделювання дискретно-подійних систем ієрархічними розподіленими в часі сітками Петрі PDF (Русский)
Леонид Стефанович Ямпольский 34-48
Адаптивний контроль захищеності комп’ютерної мережі на основі нечіткої логіки PDF (Русский)
Олег Евгеньевич Мазулевский 62-66
Вдосконалення методів та інструментальних засобів створення АУМ з використанням Internet-технологій PDF
Володимир Володимирович Олійник 73-79
Настроювання багатомірного ПІД-регулятора для систем с невизначеними параметрами PDF (Русский)
Олександр Африканович Стенін 88-90
Управління екологічною безпекою лазерних систем зі скануванням променю у відкритому просторі за допомогою електромагнітних дефлекторів PDF
Віктор Леонідович Шевченко 102-109
Оптимальне (на множині моделей і методів ідентифікації) вирішення задачі прогнозування часових рядів PDF
Віктор Миколайович Мирунко 110-115
Методи побудови Байєсовських мереж PDF (Русский)
Александр Николаевич Терентьев 130-141
Методологія формування групових операцій при проектуванні ГВС PDF
Михайло Мартинович Ткач 142-146