Том 1, № 7 (2004)

Адаптивні системи автоматичного управління

Друковане видання «Адаптивні Системи Автоматичного Управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник».

Тематична спрямованість:

• моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем;

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.

Зміст

Статті

Візуалізація моделювання гіперпросторово-розподілених гнучких комп’ютерно-інтегрованих виробничих систем PDF
Олег Иванович Лисовиченко 3-13
Аналіз ступеня доказу основних методів оптимального управління та областей їх застосування PDF (Русский)
Андрей Георгиевич Кику 14-20
Аналіз підходів до моделювання дискретно-неперервних виробничих систем PDF (Русский)
Олександр Африканович Стенін 21-25
Моделювання процесів у дискретно-подійних системах ієрархічними розподіленими в часі сітками Петрі PDF (Русский)
Олег Иванович Лисовиченко 26-38
Логістична SL- згортка та логістична SL- сплайн інтерполяція в моделях процесів розвитку PDF
Віктор Леонідович Шевченко 39-44
Математичні характеристики багатоканальних інформаційних систем з шумоподібно кодованими сигналами PDF
Наталья Викторовна Сарафанникова (Головащенко) 52-59
Розв’язання задачі визначення складу орієнтуючих рухів об'єктів виробництва при проектуванні ГВС PDF (Русский)
Всеволод Іванович Костюк 60-69
Використання компонентної методології реінжинірингу бізнес-процесів в освіті PDF
Тетяна Віталіївна Лошак 70-74
Cистемний аналіз процеса проектування гнучких вирорбничих систем PDF
Михайло Мартинович Ткач 110-114
Використання вейвлет-перетвотення для представлення мовних сигналів у задачі розпізнавання мови PDF
Леся Олександрівна Фаніна 115-123