Том 2, № 25 (2014)

Адаптивні системи автоматичного управління

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.

Зміст

Статті

Дослідження системи управління конвертерного процесу за енергозберігаючою технологією PDF
Володимир Святославович Богушевський 03-09
Комп’ютерне моделювання закручених потоків у циклонних камерах PDF
Валерій Миколайович Ігнатенко 10-19
Визначення моменту завершення навчання експерта-аналітіка послідовним аналізом локальних оцінок PDF PDF (Русский)
Катерина Юріївна Мелкумян 20-24
Комплексний підхід до розв'язання задачі вибору засобів упорядкування середовища у гнучких комп’ютерно-інтегрованих системах PDF
Володимир Валентинович Олійник 25-32
Розширення функціоналу електронного біометричного паспорта для застосування в електронному документообігу PDF
Михайло Миколайович Поліщук 33-40
Оптимізація розподілення навантаження на бездротову мережу в офісній інфраструктурі компанії PDF
Юрій Афанасійович Тимошин 41-46
Дослідження критеріального тестування хмарних обчислювальних систем PDF
Артем Йосипович Савицький 47-52
Дослідження процесу розробки програмного забезпечення при використанні паралельно послідовного підходу PDF
Артем Йосипович Савицький 53-58
Методи колаборативної фільтрації для непрямих рейтингів PDF
Артем Йосипович Савицький 59-64
Сигнально-параметричний метод побудови робастних систем керування PDF
Сергій Васильович Шпіт 65-69
Показники ефективності управління процесом виробництва електронних апаратів PDF (Русский)
Вікторія Миколаївна Смолій 70-76
Застосування методу аналізу ієрархій при виборі інструментальних засобів розробки програмного забезпечення PDF
Назар Петрович Стасюк 77-83
Математичне моделювання кінематичних зв’язків антропоморфного крокуючого апарата PDF
Михайло Мартинович Ткач 84-91
Семантична узгодженість мультимедійного середовища комп’ютерно-інтегрованого комплексу засобів дистанційно-віртуального навчання PDF
Леонид Стефанович Ямпольский 92-97