Том 1, № 26 (2015)

Адаптивні системи автоматичного управління

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорія читачів: науковці, аспіранти, студенти.

Зміст

Статті

До визначення структури розв’язання системи рівнянь гідродинаміки PDF
Катерина Сергіївна Бовсуновська, Леся Михайлівна Семанишин
Застосування лінійних матричних нерівностей в задачі синтезу оптимального управління запасами при наявності обмежень PDF (Русский)
Юрий Иванович Дорофеев
Метод виділення профілей хвилястості та шорсткості профілограм ме-талевих поверхонь за допомогою вейвлет-перетворення PDF (Русский)
Валерий Иванович Дубровин, Юлия Владимировна Твердохлеб, Павел Анатолиевич Каморкин
Мультиагентне середовище моделювання задач диспетчеризації автономних транспортних модулів на основі нечіткої логіки PDF
Сергій Олександрович Дьяков
Прогнозування динаміки змін пріоритетів вимог в методі зворотного розповсюдження пріоритетів PDF
Анастасія Михайлівна Дзінько, Леонід Стефанович Ямпольський
Інтелектуальні обчислення в системно узгодженому моделюванні ІТ систем PDF
Олена Василівна Гриша
Використання генетичних алгоритмів в задачах оптимізації PDF
Іна Володимирівна Калініна, Олег Іванович Лісовиченко
Визначення параметрів регуляторів у задачах квадратичного оптимального управління стану лінійних динамічних об'єктів PDF (Русский)
Андрей Георгиевич Кику, Володимир Михайлович Бурлаков, Ольга Іванівна Кіку, Світлана Валеріївна Сазанова
Розробка моделі паралельного програмування на PHP PDF
Євген Володимирович Крилов, Володимир Костянтинович Анікін, Владимир Игоревич Стельмах
Покращення характеристик алгоритму стиснення jpeg з метою підвищення швидкості завантаження сайтів PDF
Євген Володимирович Крилов, Владимир Константинович Аникин, Ольга Сергеевна Бугаенко
Аналіз взаємозв'язку даних динаміки енергоринку із змінами цін на ринках енергоносіїв PDF (Русский)
Зелім Харитонович Борукаєв, Костянтин Борисович Остапченко, Олег Іванович Лісовиченко
Метод еквівалентного перетворення одного класу лінійних динамічних систем PDF (Русский)
Катерина Юріївна Мелкумян, Марія Олександрівна Солдатова
Математична модель напівпровідникового перетворювача трифазної напру-ги з дванадцятизонним регулюванням вихідної напруги PDF
Владислав Володимирович Михайленко
Адаптивні методи отримання радіолокаційної інформації PDF
Ігор Ростиславович Пархомей, Олексій Юрійович Кагаров
Тестування рівня безпеки протоколу IPv6 PDF
Віктор Петрович Пасько, Юлія Олегівна Халавчук
Системне моделювання електронних апаратів і компонентів PDF (Русский)
Вікторія Миколаївна Смолій
Факторний аналіз в оцінці діяльності експерта-аналітика PDF (Русский)
Олександр Африканович Стенін, Сергій Олександрович Стенін, Максим Вальтерович Мелкумян
Динамічна модель антропоморфного крокуючого апарата з врахуванням моментів та сил взаємодії з опорною поверхнею PDF
Михайло Мартинович Ткач, Дмитро Олександрович Гуменний, Наталя Олександрівна Якуніна
Планувальник зі спеціалізованими чергами для розподіленої обчислювальної системи PDF
Артем Миколайович Волокита, Ву Дик Тхінь, Ігор Анатолійович Чесніший, Артем Андрійович Коротенко, Георгій Вадимович Ісаченко
Вимірювання векторних величин PDF (English)
Лі Вей, Сергій Зінченко, Михайло Дем’янович Гераїмчук, Валерій Петрович Зінченко, Ірина Павлівна Муха
Обгрунтування вибору і підготовка нейронних сіток до моделювання прикладних задач PDF
Леонид Стефанович Ямпольский, Олег Іванович Лісовиченко, Костянтин Борисович Остапченко