Том 1, № 30 (2017)

Адаптивні системи автоматичного управління

Тематична спрямованість:

• моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем;

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15952-4424 Р від 20.11.2009

Професійна реєстрація у ВАК України: Постанова № 515 від 16.05.2016 

Зміст

Статті

Optimal Control Systems Design of Communication Networks PDF
Ihor Parkhomei, Dmytro Humennyi, Mykhailo Tkach, Vitaliy Payun, Y. Bondar 3-7
СИНТЕЗ І АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛЯЮЧИХ СИСТЕМ СИНХРОНІЗАЦІЇ ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ PDF
Ю. Бойко 8-28
ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОРЫНКОМ PDF
З. Борукаев, К. Остапченко, О. Лисовиченко 29-43
ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕТОД РЕЗЕРВУВАННЯ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ НА БАЗІ ПРИХОВАНИХ МАРКІВСЬКИХ МОДЕЛЕЙ PDF
Р. Дзінько, О. Лісовиченко 44-51
МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІЇ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ НА БАЗІ ДИСКРЕТНО-СТОХАСТИЧНОГО ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ PDF
А. Дзінько, Л. Ямпольський 52-59
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА В СТРАТОСФЕРНЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ PDF
В. Дружинин, И. Пархомей, В. Паюн, Я. Кременецкая, А. Ярыч 60-77
СИСТЕМИ АВТОРИЗАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ РІЗНИХ МЕТОДІВ АУТЕНТИФІКАЦІЇ PDF
І. Калініна, О. Лісовиченко 78-85
РОЗРОБКА МОДУЛЮ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОФОРМЛЕННЯ ВІДПУСТОК НА БАЗІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСІВ НАДАННЯ ВІДПУСТОК PDF
Д. Карасьов, А. Максимюк, А. Савицький 86-95
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ УѝДВАНАДЦЯТИПУЛЬСНОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІѝѝ ЗѝЧОТИРИЗОННИМѝРЕГУЛЮВАННЯМѝНАПРУГИ PDF
В. Михайленко 96-100
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ АДАПТІВНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДАНИХ PDF
І. Мірошниченко, О. Гагарін, О. Баранюк 101-114
СТРУКТУРА СИСТЕМИ РАДІОВИМІРЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЛОКАЦІЙНИМИ ЗАСОБАМИ PDF
І. Пархомей, О. Юшкевич 115-123
МЕТОД КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РОБОТОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ PDF
М. Полищук 124-129
УЗАГАЛЬНЕНА МОДЕЛЬ РОЗПІЗНАВАННЯ ГОЛОСОВИХ КОМАНД PDF
А. Романенко, В. Олійник 130-139
ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЗНАННЯ» ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРИРОДНО-МОВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ PDF
Д. Сергеєв, А. Хіміч 140-146
КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ АППАРАТОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ PDF
В. Смолий 147-163
ГІБРИДНИЙ АЛГОРИТМ НАВЧАННЯ ANFIS–ПОДІБНИХ НЕЙРОМЕРЕЖ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛІННЯ PDF
О. Стародуб, В. Олійник 164-169
МЕТОД МНОГОМЕРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ В ЗАДАЧАХ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ PDF
А. А. Стенин, А. С. Стенин, О. Лисовиченко 170-175
Оптимизация вредных выбросов предприятий в экологических зонах промышленного региона PDF
А. А. Стенин, Е. Мелкумян, С. А. Стенин 176-182
КОНТРОЛЛЕР МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ МАКРОСЕТИ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ PDF
Н. Федорова 183-188
ВДОСКОНАЛЕННЯ CAM-СИСТЕМ ДЛЯ НЕВЕЛИКИХ ВИРОБНИЦТВ PDF
С. Шаповалова, О. Бараніченко 189-197