Том 2, № 31 (2017)

Адаптивні системи автоматичного управління

Тематична спрямованість:

• моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем;

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15952-4424 Р від 20.11.2009

Професійна реєстрація у ВАК України: Постанова № 515 від 16.05.2016 

Зміст

Статті

ДОСЛІДЖЕННЯ КВАЗІДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЗЕРКАЛА КІЛЬЦЕВОГО ЛАЗЕРА З П’ЄЗОКОРЕКТОРОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРФЕРОМЕТРА БІЛОГО СВІТЛА «РЕЛЬЄФ» PDF
Тетяна Іванівна Гураль, Микола Євгенович Кирилюк, Микола Іванович Овчар, Віктор Миколайович Настіч 3-10
СТРУКТУРНА ВЛАСТИВІСТЬ ОПТИМАЛЬНИХ ЗА ВИТРАТАМИ ПАЛИВА ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ В ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ PDF
К. Х. Зеленський, Валерій Миколайович Ігнатенко, Олександр Африканович Стенін 11-16
ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ В ERP-СИСТЕМІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Дмитро Вікторович Катрич, Володимир Михайлович Бурлаков 17-25
ПРОБЛЕМИ КЕШУВАННЯ ДАНИХ ПРИ ВИКОРИСТАННІ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ JAVA PDF
Р. С. Клейменов, Тетяна Анатоліївна Ліхоузова 26-30
МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАЩИТНЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ PDF
В. В. Козловский, А. В. Яровой, Д. О. Сопильняк 31-37
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ОСНОВІ ВИЯВЛЕННЯ НЕБЕЗПЕК ТА ОЦІНКИ РИЗИКІВ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ PDF
О. Є. Кружилко, Я. Б. Сторож, І. М. Ткалич, О. І. Полукаров 38-45
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З СЕМИЗОННИМ РЕГУЛЮВАННЯМ НАПРУГИ PDF
Владислав Володимирович Михайленко, Ірина Віталіївна Майкович, Таміла Анатоліївна Наухацька, Ганна Леонідівна Карпчук, Вікторія Сергіївна Ярош, Артем Михайлович Панченко 46-50
ФРАКТАЛЬНО-РЕЗОНАНСНА СЕЛЕКЦІЯ СИГНАЛІВ БЕЗПІЛОТНИМИ АПАРАТАМИ PDF
Ігор Ростиславович Пархомей, Віталій Анатолійович Паюн, Андрій Миколайович Ярич 51-61
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ КРОКУЮЧОГО РОБОТА PDF
Михайло Миколайович Поліщук 62-71
ВПЛИВ МОБІЛЬНОСТІ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ БЕЗПРОВОДОВИХ СЕНСОРНИХ МЕРЕЖ PDF
Тетяна Олексіївна Прищепа 72-79
ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА СПЕЦИАЛЬНОСТИ PDF
Олександр Африканович Стенін, Віктор Петрович Пасько, Катерина Юріївна Мелкумян, В'ячеслав Анатолійович Лемешко 80-85
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ПРИ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ PDF
Олександр Африканович Стенін, Віктор Петрович Пасько, Ірина Геннадіївна Шитікова 86-100
ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДА ЭНЕРГИИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ PDF
Олександр Африканович Стенін, Віктор Петрович Пасько, Олександр Сергійович Стенін 101-109
МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ ВЕТВЯЩЕЙСЯ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО РОБОТА PDF
Елена Николаевна Тачинина 110-117
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ В МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ МАКРОСЕТИ PDF
Наталья Владимировна Федорова 118-123