Том 1, № 32 (2018)

Адаптивні системи автоматичного управління

Тематична спрямованість:

• моделювання та проектування комп'ютеризованих та робото-технічних систем;

• аналіз і синтез складних розподілених у просторі гнучких інтегрованих систем;

• оптимізація складних технічних систем і процесів;

• оптимальні та адаптивні системи автоматичного управління;

• інтелектуальні технології обробки інформації;

• корпоративні інформаційні технології та засоби їх реалізації;

• інформаційна безпека і захист інформації.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15952-4424 Р від 20.11.2009

Професійна реєстрація у ВАК України: Постанова № 515 від 16.05.2016 

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF ()

Зміст

Статті

Концепция построения информационно-технологической платформы проектирования систем поддержки принятия решений для организационного управления энергорынком PDF
Зелим Харитонович Борукаев, Константнин Борисович Остапченко, Олег Иванович Лисовиченко 3-14
Концептуальна модель адаптивного веб-інтерфейсу користувача з використанням інтелектуальних технологій PDF
Андрій Андрійович Бугай, Володимир Валентинович Олійник 15-22
Синергія та темподинаміка вдосконалення моделі кібернетичних загроз ядерних об'єктів PDF
Володимир Михайлович Бурлаков, Володимир Григорович Кононович, Ірина Володимирівна Кононович 23-36
Завдання визначення параметрів та структури сценарію виконання процесу діяльності PDF
Олена Василівна Гриша 37-41
Обробка інформації в сенсорних мережах PDF
Богдан Юрійович Жураковський, Ігор Ростиславович Пархомей, Володимир Анатолійович Дружинін 42-57
Синтез унифицированных мультипликативных регуляторов для прецизионных систем управления технологическими процессами PDF
Геннадій Іванович Канюк, Андрій Юрійович Мезеря, В. Н. Князева 58-67
Параметрический синтез астатического регулятора САР частоты вращения гидротурбины на основе решения обрадной задачи динамики PDF
Геннадій Іванович Канюк, Андрій Юрійович Мезеря, В'ячеслав Євгенович Мельников 68-77
Підвищення ефективності кешування SQL запитів PDF
Роман Сергійович Клейменов, Тетяна Анатоліївна Ліхоузова 78-86
Способ динамической балансировки нагрузки в программно-конфигурируемых сетях PDF
Юрій Олексійович Кулаков, Євгеній Юрійович Лопушен 87-91
Математична модель дванадцятипульсного перетворювача з шестизонним регулюванням напруги PDF
Владислав Володимирович Михайленко, Ірина Віталіївна Майкович, Таміла Анатоліївна Наухацька 92-96
Метод визуального мультитрекинга в реальном времени на основе корреляционных фильтров PDF
Олександр Сергійович Пантелєєв, Володимир Валентинович Олійник 97-106
Моделирование характеристик защитных диэлектрических покрытий PDF
Ігор Ростиславович Пархомей, Віталій Анатолійович Паюн, Данило Олегович Сопільняк 107-113
Отримання інформації груповими керованими об'єктами PDF
Ігор Ростиславович Пархомей, Віталій Анатолійович Паюн, Андрій Миколайович Ярич 114-119
Модернізація системи тактової синхронізації з метою підвищення швидкодії та динамічної точності PDF
Ігор Ростиславович Пархомей, Олександр Володимирович Яровий, Андрій Васильович Дибань 120-136
Вивчення мотивації слухачів онлайн-курсів PDF
Андрій Володимирович Пархоменко, Радміла Ігорівна Сегол, Олег Іванович Лісовиченко 137-145
Способ мультипликации технологического усилия промышленного робота PDF
Михайло Миколайович Поліщук 146-152
Преимущества открытого JsonWebToken для упрощения доступа в клиент-серверных приложениях PDF
Ростислав Олександрович Стахов, Олена Петрівна Сирота 153-159
Оптимальное размещение индустриальных предприятий с минимальными экологическими последствиями для данного промышленного региона PDF
Олександр Африканович Стенін, Катерина Юріївна Мелкумян, Сергій Олександрович Стенін, Олександр Мізьов 160-165
Алгоритм розпізнавання обличчя людей на базі згорткової нейронної мережі PDF
Юрій Афанасійович Тимошин, Сергій Петрович Орленко 166-173
Модель оптимального вибору топології штучних нейроннх сіток з використанням генетичного алгоритму PDF
Сергій Олегович Тітков, Олег Іванович Лісовиченко 174-181