Інформація про автора

Богданов, Іван Володимирович, студент кафедри акустики та акустоелектроніки НТУУ“КПІ”