Інформація про автора

Дзюба, Ігор Олександрович, студент 6-го курсу каф. технічної кібернетики НТУУ „КПІ”