Адаптивні Системи Автоматичного Управління Міжвідомчий науково-технічний збірник

Інформація про автора

Калініна, Іна Володимирівна, студентка 4-го курсу кафедри технічної кібернетики НТУ України «КПІ»