Інформація про автора

Волокита, Артем Миколайович, к.т.н., доцент кафедри обчислювальної техніки НТУУ «КПІ», Україна