Адаптивні Системи Автоматичного Управління Міжвідомчий науково-технічний збірник

Інформація про автора

Курбанов, Валерий Валериевич, студент кафедры технической кибернетики НТУУ "КПИ"