Адаптивні Системи Автоматичного Управління Міжвідомчий науково-технічний збірник

Інформація про автора

Анікін, Володимир Костянтинович, старший викладач кафедри технічної кібернетики НТУУ «КПІ», Україна