Інформація про автора

Мокрова, Вікторія Олегівна, студентка 6 курсу кафедри технічної кібернетики, НТУУ “КПІ”