Адаптивні Системи Автоматичного Управління Міжвідомчий науково-технічний збірник

Інформація про автора

Гуменний, Дмитро Олександрович, асистент кафедри технічної кібернетики НТУУ "КПІ"