Адаптивні Системи Автоматичного Управління Міжвідомчий науково-технічний збірник

Інформація про автора

Максименко, Евгений Игоревич, студент 6-го курса ФИОТ кафедры технической кибернетики НТУУ "КПИ"