Адаптивні Системи Автоматичного Управління Міжвідомчий науково-технічний збірник

Інформація про автора

Діхтяр, Захар Володимирович, магістр, НТУУ «КПІ»