Інформація про автора

Діхтяр, Захар Володимирович, магістр, НТУУ «КПІ»