Адаптивні Системи Автоматичного Управління Міжвідомчий науково-технічний збірник

Інформація про автора

Носенко, Катерина Миколаївна, студентка кафедри технічної кібернетики НТУУ“КПІ”