Адаптивні Системи Автоматичного Управління Міжвідомчий науково-технічний збірник

Інформація про автора

Гончарук, Костянтин Сергійович, студент 6 курсу кафедри технічної кібернетики НТУ України «КПІ»