Адаптивні Системи Автоматичного Управління Міжвідомчий науково-технічний збірник

Інформація про автора

Богатиренко, Ксенія Дмитрівна, студентка кафедри акустики та акустоелектроніки НТУУ“КПІ”