Інформація про автора

Богданова, Наталія Володимирівна, к.т.н., доцент кафедри акустики та акустоелектроніки НТУУ “КПІ”