Адаптивні Системи Автоматичного Управління Міжвідомчий науково-технічний збірник

Інформація про автора

Богушевська, Наталія Володимирівна, доцент кафедри АСОІУ факультету ІОТ НТУУ “КПІ”