Адаптивні Системи Автоматичного Управління Міжвідомчий науково-технічний збірник

Інформація про автора

Нифонтов, Николай Сергеевич, аспирант НТУУ «КПИ»