Адаптивні Системи Автоматичного Управління Міжвідомчий науково-технічний збірник

Інформація про автора

Лісовиченко, Олег Іванович, к.т.н., доцент кафедри технічної кібернетики НТУУ “КПІ”.