Адаптивні Системи Автоматичного Управління Міжвідомчий науково-технічний збірник

Інформація про автора

Єршов, Павло Сергійович, магістрант кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління НТУ України “КПІ”.