Адаптивні Системи Автоматичного Управління Міжвідомчий науково-технічний збірник

Інформація про автора

Ліхоузова, Тетяна Анатоліївна, к.т.н., доцент кафедри технічної кібернетики НТУУ “КПІ”