Адаптивні Системи Автоматичного Управління Міжвідомчий науково-технічний збірник

Інформація про автора

Жоголєв, Юрій Володимирович, магістрант кафедри технічної кібернетики НТУУ “КПІ”