Адаптивні Системи Автоматичного Управління Міжвідомчий науково-технічний збірник

Інформація про автора

Корнага, Ярослав Ігорович, НТУУ “КПІ”, Україна