Адаптивні Системи Автоматичного Управління Міжвідомчий науково-технічний збірник

Інформація про автора

Корнага, Ярослав Ігорович, к.т.н., доцент кафедри технічної кібернетики НТУУ «КПІ»