Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 18 (2011): Адаптивні системи автоматичного управління Моделювання управління потоками даних в корпоративних IP-мережах Анотація   PDF
Александр Иванович Ролик
 
Том 1, № 30 (2017): Адаптивні системи автоматичного управління МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІЇ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ПОТОКІВ НА БАЗІ ДИСКРЕТНО-СТОХАСТИЧНОГО ДИНАМІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ Анотація   PDF
А. Дзінько, Л. Ямпольський
 
Том 1, № 20 (2012): Адаптивні системи автоматичного управління Моделювання хаотичної динамiки системи iз зоною нечутливостi та iдентифiкацiя її параметрiв Анотація   PDF
Антон Ігоревич Гуда
 
Том 1, № 32 (2018): Адаптивні системи автоматичного управління Модернізація системи тактової синхронізації з метою підвищення швидкодії та динамічної точності Анотація   PDF
Ігор Ростиславович Пархомей, Олександр Володимирович Яровий, Андрій Васильович Дибань
 
Том 1, № 20 (2012): Адаптивні системи автоматичного управління Модуль САПР механічних захватних пристроїв промислових роботів Анотація   PDF (Русский)
Михайло Миколайович Поліщук
 
Том 2, № 23 (2013): Адаптивні системи автоматичного управління Мультиагентна ітераційна нечітка метаідентифікація штучних нейросіток Анотація   PDF
Леонід Стефанович Ямпольський
 
Том 2, № 13 (2008): Адаптивні системи автоматичного управління Мультиагентна кластеризація з прямим зв’язком між агентами Анотація   PDF (Русский)
Володимир Валентинович Олійник
 
Том 2, № 23 (2013): Адаптивні системи автоматичного управління Мультиагентне середовище моделювання задач диспетчеризації автономних транспортних модулів Анотація   PDF (Русский)
Сергій Олександрович Дьяков
 
Том 1, № 26 (2015): Адаптивні системи автоматичного управління Мультиагентне середовище моделювання задач диспетчеризації автономних транспортних модулів на основі нечіткої логіки Анотація   PDF
Сергій Олександрович Дьяков
 
Том 1, № 28 (2016): Адаптивні системи автоматичного управління Мультиагентне середовище поетапного синтезу системи динамічного керування у гнучкій виробничій системі Анотація   PDF
Сергій Олександрович Дьяков, Леонід Стефанович Ямпольський
 
Том 2, № 17 (2010): Адаптивні системи автоматичного управління Мультимедійні технології в навчанні іноземних мов Анотація   PDF (Русский)
Микола Андрійович Тищенко
 
Том 1, № 22 (2013): Адаптивні системи автоматичного управління Налаштування адаптивно-пошукової системи iдентифiкацiї стосовно хаотичних об’єктiв Анотація   PDF
Антон Ігоревич Гуда
 
Том 1, № 8 (2005): Адаптивні системи автоматичного управління Настроювання багатомірного ПІД-регулятора для систем с невизначеними параметрами Анотація   PDF (Русский)
Олександр Африканович Стенін
 
Том 2, № 21 (2012): Адаптивні системи автоматичного управління Нейромережевий метод керування для термоелектричного перетворювача з керованим профілем температурного поля Анотація   PDF
Орест Володимирович Кочан
 
Том 1, № 18 (2011): Адаптивні системи автоматичного управління Нестаціонарні стратегії у задачі розподілу ресурсів ІТ проекту Анотація   PDF
Олена Василівна Гриша
 
Том 2, № 27 (2015): Адаптивні системи автоматичного управління Нечітка модель управління температурою прес-форми Анотація   PDF
Володимир Святославович Богушевський, Валерій Петрович Самарай, Роман Валерійович Самарай
 
Том 1, № 22 (2013): Адаптивні системи автоматичного управління Новi методи незмiщеного оцiнювання моделi Гаммерштейна Анотація   PDF (Русский)
Валерій Миколайович Ігнатенко
 
Том 1, № 24 (2014): Адаптивні системи автоматичного управління Н-розширення операцій алгебри показників для представлення недовизна-чених показників діяльності Анотація   PDF
Олена Василівна Гриша
 
Том 1, № 26 (2015): Адаптивні системи автоматичного управління Обгрунтування вибору і підготовка нейронних сіток до моделювання прикладних задач Анотація   PDF
Леонид Стефанович Ямпольский, Олег Іванович Лісовиченко, Костянтин Борисович Остапченко
 
Том 1, № 22 (2013): Адаптивні системи автоматичного управління ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТОПОЛОГІЇ НЕЙРОМЕРЕЖІ У ЗАДАЧАХ НАВІГАЦІЇ РУХОМИХ ОБ’ЄКТІВ Анотація   PDF
Сергій Олександрович Дьяков
 
Том 2, № 23 (2013): Адаптивні системи автоматичного управління Обгрунтування можливостей визначення параметрів руху літаків зі штучно зменшеною площею віддзеркалення Анотація   PDF
Ігор Ростиславович Пархомей
 
Том 2, № 23 (2013): Адаптивні системи автоматичного управління Обгрунтування можливостей визначення параметрів руху літаків зі штучно зменшеною площею віддзеркалення Анотація   PDF
Ігор Ростиславович Пархомей
 
Том 1, № 32 (2018): Адаптивні системи автоматичного управління Обробка інформації в сенсорних мережах Анотація   PDF
Богдан Юрійович Жураковський, Ігор Ростиславович Пархомей, Володимир Анатолійович Дружинін
 
Том 2, № 21 (2012): Адаптивні системи автоматичного управління Обробка експериментальних даних про шорсткість поверхонь у аналого-цифрових системах з інтегрованим вимірювальним каналом Анотація   PDF
Іван Володимирович Мірошниченко
 
Том 1, № 9 (2006): Адаптивні системи автоматичного управління Обґрунтування методу синергетичної SL- апроксимації в задачі оптимізаційного моделювання процесів розвитку багатовимірних складних систем Анотація   PDF
Олександр Африканович Стенін
 
226 - 250 з 401 результатів << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>