Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 2, № 15 (2009): Адаптивні системи автоматичного управління Графологічний метод оптимізації складних технічних систем Анотація   PDF (Русский)
Юрий Петрович Кузякин
 
Том 1, № 24 (2014): Адаптивні системи автоматичного управління Діагностика втрат даних в інформаційній підсистемі гнучкої виробничої системи Анотація   PDF
Ростислав Ігорович Дзінько
 
Том 1, № 20 (2012): Адаптивні системи автоматичного управління Динамічні пріоритети у комутаційних вузлах телекомунікаційної мережі Формування динамічних пріоритетів у вузлах телекомунікаційної мережі Анотація   PDF (Русский)
Виктор Андреевич Артеменко
 
Том 1, № 26 (2015): Адаптивні системи автоматичного управління Динамічна модель антропоморфного крокуючого апарата з врахуванням моментів та сил взаємодії з опорною поверхнею Анотація   PDF
Михайло Мартинович Ткач, Дмитро Олександрович Гуменний, Наталя Олександрівна Якуніна
 
Том 1, № 28 (2016): Адаптивні системи автоматичного управління Динамічне прикладне середовище з інтерпретацією метамоделей для міжкорпоративної обробки бізнес-об’єктів Анотація   PDF
Олександр Африканович Стенін, Юрій Афанасійович Тимошин, Тимур Гафарович Шемседінов
 
Том 2, № 29 (2016): Адаптивні системи автоматичного управління Дискретно-стохастична модель руху матеріальних потоків в контексті задачі диспетчеризації Анотація   PDF
Анастасія Михайлівна Дзінько, Леонід Стефанович Ямпольський
 
Том 1, № 24 (2014): Адаптивні системи автоматичного управління Диспетчеризація матеріальних потоків з динамічною корекцією шляхом оберненого розповсюдження пріоритетів Анотація   PDF
Анастасія Михайлівна Дзінько
 
Том 1, № 26 (2015): Адаптивні системи автоматичного управління До визначення структури розв’язання системи рівнянь гідродинаміки Анотація   PDF
Катерина Сергіївна Бовсуновська, Леся Михайлівна Семанишин
 
Том 1, № 9 (2006): Адаптивні системи автоматичного управління До питання динамічного аналізу складальних комп’ютерно-інтегрованих систем Анотація   PDF
Захар Володимирович Діхтяр
 
Том 1, № 16 (2010): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження алгоритмів ідентифікації параметрів моделі в адаптивній системі керування екструдером Анотація   PDF
Петро Іванович Бідюк
 
Том 2, № 23 (2013): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження вейвлетного метода стиснення зображень для підвищення швидкодії веб-додатків Анотація   PDF (Русский)
Євген Володимирович Крилов
 
Том 1, № 10 (2007): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження впливу технологічного процесу на характеристики перфорованого коду Анотація   PDF (Русский)
Маргарита Васильевна Дубровкина
 
Том 1, № 16 (2010): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження впливу циклічних процедур на вирішення задачі підвищення ефективності функціонування програмного забезпечення систем реального часу Анотація   PDF
Євген Володимирович Крилов
 
Том 2, № 33 (2018): Адаптивні системи автоматичного управління ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ДЕСЯТИЗОННИМ РЕГУЛЮВАННЯМ НАПРУГИ І ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ Анотація   PDF
Владислав Володимирович Михайленко, Дмитро Костянтинович Зіменков, Вадим Анатолійович Святненко, Костянтин Вікторович Трубіцин, Ольга Сергіївна Чарняк
 
Том 2, № 31 (2017): Адаптивні системи автоматичного управління ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З СЕМИЗОННИМ РЕГУЛЮВАННЯМ НАПРУГИ Анотація   PDF
Владислав Володимирович Михайленко, Ірина Віталіївна Майкович, Таміла Анатоліївна Наухацька, Ганна Леонідівна Карпчук, Вікторія Сергіївна Ярош, Артем Михайлович Панченко
 
Том 2, № 35 (2019): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження електромагнітних процесів у перетворювачі з тризонним регулюванням напруги Анотація   PDF (English)
V. Mykhailenko, G. Mikhnenko, О. Charnyak
 
Том 1, № 30 (2017): Адаптивні системи автоматичного управління ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ УѝДВАНАДЦЯТИПУЛЬСНОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІѝѝ ЗѝЧОТИРИЗОННИМѝРЕГУЛЮВАННЯМѝНАПРУГИ Анотація   PDF
В. Михайленко
 
Том 1, № 20 (2012): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження ефективності виконання алгебраїчних операцій над матрицями на графічному процесорі Анотація   PDF
Ростислав Ігорович Дзінько
 
Том 1, № 9 (2006): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження закону розподілення вірогідностей завантаженості процесора персонального комп’ютера Анотація   PDF (Русский)
Борис Самуилович Ризваш
 
Том 1, № 20 (2012): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження залежності похибки позиціонування пневматичного приводу від параметрів його роботи Анотація   PDF
Михайло Миколайович Поліщук
 
Том 2, № 31 (2017): Адаптивні системи автоматичного управління ДОСЛІДЖЕННЯ КВАЗІДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЗЕРКАЛА КІЛЬЦЕВОГО ЛАЗЕРА З П’ЄЗОКОРЕКТОРОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРФЕРОМЕТРА БІЛОГО СВІТЛА «РЕЛЬЄФ» Анотація   PDF
Тетяна Іванівна Гураль, Микола Євгенович Кирилюк, Микола Іванович Овчар, Віктор Миколайович Настіч
 
Том 2, № 25 (2014): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження критеріального тестування хмарних обчислювальних систем Анотація   PDF
Артем Йосипович Савицький
 
Том 1, № 10 (2007): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження методів контролю прихованих порожнеч різними способами Анотація   PDF (Русский)
Андрей Валериевич Калюжный
 
Том 1, № 18 (2011): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження методів підвищення швидкодії програм з використанням операцій з матрицями великої розмірності Анотація   PDF (Русский)
Євген Володимирович Крилов
 
Том 2, № 23 (2013): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження нового напрямку в створенні електродвигунів Анотація   PDF
Антон Миколайович Сільвестров
 
101 - 125 з 442 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>