Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 30 (2017): Адаптивні системи автоматичного управління ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ УѝДВАНАДЦЯТИПУЛЬСНОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІѝѝ ЗѝЧОТИРИЗОННИМѝРЕГУЛЮВАННЯМѝНАПРУГИ Анотація   PDF
В. Михайленко
 
Том 1, № 20 (2012): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження ефективності виконання алгебраїчних операцій над матрицями на графічному процесорі Анотація   PDF
Ростислав Ігорович Дзінько
 
Том 1, № 9 (2006): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження закону розподілення вірогідностей завантаженості процесора персонального комп’ютера Анотація   PDF (Русский)
Борис Самуилович Ризваш
 
Том 1, № 20 (2012): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження залежності похибки позиціонування пневматичного приводу від параметрів його роботи Анотація   PDF
Михайло Миколайович Поліщук
 
Том 2, № 31 (2017): Адаптивні системи автоматичного управління ДОСЛІДЖЕННЯ КВАЗІДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЗЕРКАЛА КІЛЬЦЕВОГО ЛАЗЕРА З П’ЄЗОКОРЕКТОРОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРФЕРОМЕТРА БІЛОГО СВІТЛА «РЕЛЬЄФ» Анотація   PDF
Тетяна Іванівна Гураль, Микола Євгенович Кирилюк, Микола Іванович Овчар, Віктор Миколайович Настіч
 
Том 2, № 25 (2014): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження критеріального тестування хмарних обчислювальних систем Анотація   PDF
Артем Йосипович Савицький
 
Том 1, № 10 (2007): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження методів контролю прихованих порожнеч різними способами Анотація   PDF (Русский)
Андрей Валериевич Калюжный
 
Том 1, № 18 (2011): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження методів підвищення швидкодії програм з використанням операцій з матрицями великої розмірності Анотація   PDF (Русский)
Євген Володимирович Крилов
 
Том 2, № 23 (2013): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження нового напрямку в створенні електродвигунів Анотація   PDF
Антон Миколайович Сільвестров
 
Том 2, № 13 (2008): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження підходів до збільшення швидкодії інтерпретації CSS Анотація   PDF (Русский)
Євген Володимирович Крилов
 
Том 2, № 25 (2014): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження процесу розробки програмного забезпечення при використанні паралельно послідовного підходу Анотація   PDF
Артем Йосипович Савицький
 
Том 2, № 21 (2012): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження систем керування при неповній апріорній інформації Анотація   PDF
Сергій Васильович Шпіт
 
Том 2, № 25 (2014): Адаптивні системи автоматичного управління Дослідження системи управління конвертерного процесу за енергозберігаючою технологією Анотація   PDF
Володимир Святославович Богушевський
 
Том 1, № 14 (2009): Адаптивні системи автоматичного управління Дуальний спостерігач в системах автоматичного керування Анотація   PDF
Сергій Васильович Шпіт
 
Том 1, № 20 (2012): Адаптивні системи автоматичного управління Дуальний спостерігач як компенсатор неконтрольованих збурень Анотація   PDF
Сергій Васильович Шпіт
 
Том 1, № 12 (2008): Адаптивні системи автоматичного управління Еволюційний метод структурно-параметричного синтезу нейронних мереж Анотація   PDF (Русский)
Андрій Олександрович Олійник
 
Том 2, № 17 (2010): Адаптивні системи автоматичного управління Експериментальне дослідження нейро-фаззі моделі узгодження об’єктів виробництва і засобів упорядкування сердовища Анотація   PDF
Володимир Валентинович Олійник
 
Том 2, № 27 (2015): Адаптивні системи автоматичного управління Експериментальне дослідження надрозрізрювальних методів спектрального аналізу для задач пеленгації Анотація   PDF
Володимир Сергійович Наконечний, Сергій Васильович Толюпа, Ігор Ростиславович Пархомей, Наталія Володимирівна Цьопа
 
Том 2, № 21 (2012): Адаптивні системи автоматичного управління Екстракція структурованих даних з Web-ресурсів Анотація   PDF
Світлана Ігорівна Шаповалова
 
Том 1, № 20 (2012): Адаптивні системи автоматичного управління Ефективний алгоритм логічного аналізу OWL 2 EL онтологій з типізованими виразами на базі логічного процесору ELK Анотація   PDF (Русский)
Александр Сергеевич Поспешный
 
Том 1, № 18 (2011): Адаптивні системи автоматичного управління Забезпечення інформаційної безпеки у системах комплексного управління підприємством Анотація   PDF
Катерина Олександрівна Кравченко
 
Том 2, № 15 (2009): Адаптивні системи автоматичного управління Задача календарного планування для GRID-обчислень Анотація   PDF
Сергій Миколайович Гриша
 
Том 1, № 10 (2007): Адаптивні системи автоматичного управління Задача оптимізації навантаження на сервер з точки зору мінімізації часу відгуку Анотація   PDF (Русский)
Евгений Игоревич Максименко
 
Том 2, № 29 (2016): Адаптивні системи автоматичного управління Засіб виявлення аномалій показників продуктивності розподілених комп’ютерних систем Анотація   PDF
Артем Миколайович Волокита
 
Том 1, № 26 (2015): Адаптивні системи автоматичного управління Застосування лінійних матричних нерівностей в задачі синтезу оптимального управління запасами при наявності обмежень Анотація   PDF (Русский)
Юрий Иванович Дорофеев
 
101 - 125 з 381 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>