Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
Том 1, № 20 (2012): Адаптивні системи автоматичного управління Концептуальна модель автоматизованого управління конструкторською підготовкою виробництва електронних апаратів Анотація   PDF
Вікторія Миколаївна Смолій
 
Том 2, № 11 (2007): Адаптивні системи автоматичного управління Концептуальна модель групового виробництва Анотація   PDF
Леонід Стефанович Ямпольський
 
Том 2, № 13 (2008): Адаптивні системи автоматичного управління Концептуальний підхід до визначення складу СУС як задачі прийняття рішень в умовах лінгвістичної невизначеності Анотація   PDF
Володимир Валентинович Олійник
 
Том 1, № 22 (2013): Адаптивні системи автоматичного управління Корекцiя САР швидкостi при наявностi пружного зв’язку двигуна з механiзмом i малими коефiцiєнтами спiввiдношення iнерцiйних мас Анотація   PDF
Володимир Борисович Зворикін
 
Том 2, № 27 (2015): Адаптивні системи автоматичного управління Лінгвістичний процесор в інформаційних природно-мовних технологіях Анотація   PDF
Юрій Іванович Кисленко, Тетяна Володимирівна Кисленко
 
Том 1, № 22 (2013): Адаптивні системи автоматичного управління Логiстичний пiдхiд до диспетчеризацiї матерiальних потокiв ГВС Анотація   PDF
Анастасія Михайлівна Дзінько
 
Том 1, № 7 (2004): Адаптивні системи автоматичного управління Логістична SL- згортка та логістична SL- сплайн інтерполяція в моделях процесів розвитку Анотація   PDF
Віктор Леонідович Шевченко
 
Том 1, № 22 (2013): Адаптивні системи автоматичного управління Математичнi моделi геометричних характеристик поверхнi протя¬жних об’єктiв Анотація   PDF
Іван Володимирович Мірошниченко
 
Том 2, № 15 (2009): Адаптивні системи автоматичного управління Математичні моделі кільцевих магістральних мереж Анотація   PDF (Русский)
Виктор Андреевич Артеменко
 
Том 1, № 7 (2004): Адаптивні системи автоматичного управління Математичні характеристики багатоканальних інформаційних систем з шумоподібно кодованими сигналами Анотація   PDF
Наталья Викторовна Сарафанникова (Головащенко)
 
Том 2, № 27 (2015): Адаптивні системи автоматичного управління Математична модель дванадцятипульсного перетворювача трифазної напру-ги з чотирнадцятизонним регулюванням вихідної напруги Анотація   PDF
Владислав Володимирович Михайленко, Валерій Володимирович Піксотов, Людмила Вікторівна Малафійчук, Ірина Віталіївна Маляр
 
Том 2, № 15 (2009): Адаптивні системи автоматичного управління Математична модель керування технологічним процесом конвертерної плавки Анотація   PDF
Володимир Святославович Богушевський
 
Том 1, № 26 (2015): Адаптивні системи автоматичного управління Математична модель напівпровідникового перетворювача трифазної напру-ги з дванадцятизонним регулюванням вихідної напруги Анотація   PDF
Владислав Володимирович Михайленко
 
Том 1, № 24 (2014): Адаптивні системи автоматичного управління Математична модель напівпровідникового формувача розрядних імпульсів у високочастотній електротехнологічній системі Анотація   PDF
Владислав Володимирович Михайленко
 
Том 2, № 11 (2007): Адаптивні системи автоматичного управління Математичне моделювання вмісту розчиненого кисню та біохімічного вживання кисню у поверхневих водах Анотація   PDF
Кирило Харитонович Зеленський
 
Том 2, № 25 (2014): Адаптивні системи автоматичного управління Математичне моделювання кінематичних зв’язків антропоморфного крокуючого апарата Анотація   PDF
Михайло Мартинович Ткач
 
Том 2, № 29 (2016): Адаптивні системи автоматичного управління Математичне моделювання парового котла для задач енергозберігаючого керування Анотація   PDF (Русский)
Геннадій Іванович Канюк, Андрій Юрійович Мезеря, Ірина Валентинівна Сук
 
Том 1, № 28 (2016): Адаптивні системи автоматичного управління Математичне модулювання огинаючої ревербераційного процесу за допомогою алгоритму Шредера Анотація   PDF (Русский)
Наталія Володимирівна Богданова, Іван Володимирович Богданов, Ксенія Дмитрівна Богатиренко, Ірина Володимирівна Швестко
 
Том 1, № 24 (2014): Адаптивні системи автоматичного управління Математичне та алгоритмічне забезпечення автоматизованого управління насосною станцією системи водопостачання Анотація   PDF
Володимир Борисович Кисельов
 
Том 1, № 20 (2012): Адаптивні системи автоматичного управління Математичний опис рівноваги двоногої локомоції Анотація   PDF
Михайло Мартинович Ткач
 
Том 2, № 29 (2016): Адаптивні системи автоматичного управління Мережі доставки контенту Анотація   PDF
Тетяна Анатоліївна Ліхоузова, Олег Іванович Лісовиченко, Павло Володимирович Чумаченко
 
Том 1, № 26 (2015): Адаптивні системи автоматичного управління Метод виділення профілей хвилястості та шорсткості профілограм ме-талевих поверхонь за допомогою вейвлет-перетворення Анотація   PDF (Русский)
Валерий Иванович Дубровин, Юлия Владимировна Твердохлеб, Павел Анатолиевич Каморкин
 
Том 1, № 26 (2015): Адаптивні системи автоматичного управління Метод еквівалентного перетворення одного класу лінійних динамічних систем Анотація   PDF (Русский)
Катерина Юріївна Мелкумян, Марія Олександрівна Солдатова
 
Том 2, № 23 (2013): Адаптивні системи автоматичного управління Метод кешування індексів при оптимізації пошуку в базах даних Анотація   PDF
Ярослав Ігорович Корнага
 
Том 1, № 30 (2017): Адаптивні системи автоматичного управління МЕТОД КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ РОБОТОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ Анотація   PDF
М. Полищук
 
151 - 175 з 381 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>