Про журнал

Процес рецензування

Всі подання проходять через процес рецензування. Весь процес рецензування може займати до двох місяців.

По отриманні рукопису від автора, останній відсилається на рецензію. В редакції застосовується подвійне сліпе рецензування (проводиться перевірка на плагіат, відповідність статті тематиці збірнику, відповідність заголовку змісту статті, а також перевірка самого вмісту статті).

Після отримання відповіді від рецензентів, якщо є виправлення, автор отримує рецензований варіант статті від редакторів збірнику.

Якщо не було жодних поправок чи коментарів до статті, стаття зразу йде в чергу на друк.

Політика відкритого доступу

Цей збірник практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями для загального суспільного прогресу.

Перевірка на плагіат

Редакція збірнику виконує дворівневу преревірку надісланих на друк стайтей на плагіат:

1) на першому етапі перевірка відбувається рецензентами під час процесу рецензування, оскільки вони є фахівцями за темою подання.

2) Другий етап перевірки на плагіат виконується у випадку успішного проходження першого етапу. Цей етап є автоматизованим і включає застосування сервісу strikeplagiarism.com.