Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • До друку приймаються статті на українській або англійській мовах. Стаття повинна бути представлена в електронному вигляді (виключно, на ел. пошту: lisovychenko.oleh@lll.kpi.ua) у форматі редактора MS Word  та pdf-форматі.

   

 • Анотація та ключові слова:

  Після назви статті повинні бути представлені: кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом 150-300 знаків, включаючи ключові слова. Кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом  150-300 знаків, включаючи ключові слова.

   

 • В кінці файлу окремими сторінками повинні бути представлені:

  1. два реферати: на українській і англійській мовах, не більше 0,5 сторінки (але не менше 1800 символів) для кожного варіанту;

  2. списки ключових слів: на українській і англійській мовах  (5-20 слів або словосполучень);

  3. відомості про авторів: на українській і англійській мовах: посада, звання, місце роботи, наукові інтереси з вказівкою контактної адреси,  номеру телефона та e-mail, також ідентифікатори ORCID, ScopusID, ResearcherID (якщо є).

   

 • Форматування статті:

  Формат листа - А4.

  Параметри сторінки (поля):

  зверху, знизу, зліва та праве поле - 25 мм

  Основний текст набирається шрифтом Times_New_Roman розмір 13, міжрядковий інтервал - 1,3.

  Для спеціальних символів і формул потрібно використовувати  редактори формул Mathtype або Microsoft Equation та шрифти Symbol, MT Extra.

  Будь-який рисунок, створений засобами Microsoft Word, повинен бути згрупований в один об'єкт.

  Список використаних джерел  оформляти згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 8302-2015

  on-line сервіс оформлення бібліографічних посилань http://sciencehunter.net/Services/apps/bibl

  Посилання:

  1. Вимоги до оформлення

  2. Приклад оформлення

  Звертатися:  438 к. 18-го корпусу

  КПІ ім. Ігоря Сікорського ФІОТ каф. Інформатики та програмної інженерії

  к.т.н., доц. Лісовиченко Олег Іванович

  E-mail: lisovychenko.oleh@lll.kpi.ua

 •  

  Необхідно до статті додати:

  1. Акт експертизи - 1 екз;

   

   

Керівництво для авторів

Оплата за публікацію

Сама публікація, а також процес обробки статті є безкоштовним для всіх авторів.

Структура статті на вимогу ВАК:

1. Постановка проблеми загалом і її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями;

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розпочато вирішення даної проблеми і на яких опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

3. Формулювання цілей статті (постановка задачі);

4. Виклад основного матеріалу дослідження по повному обгрунтуванню отриманих наукових результатів;

5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших пошуків в даному напрямі.

У відповідності з вимогою ВАК об'єм статті повинен бути не менше 5 сторінок.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.