Редакційний штат

Головний редактор

Олександр Африканович Стенін, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем та технологій, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», м. Київ, Україна

 

Заступник головного редактора

Олег Іванович Лісовиченко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та програмної інженерії, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", м. Київ, Україна

 

Відповідальний секретар

Наталія Володимирівна Богданова, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", м. Київ, Україна

 

Редакційна колегія

Валерій Георгійович Писаренко, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділом математичних проблем фізики і механіки інституту кібернетики АН України, м. Київ, Україна

Ху Чженбін,кандидат технічних наук, доцент, Педагогічний університет Центрального Китая, м. Ухань, Китай

Олег Григорович Руденко, доктор технічних наук, професор, зав. кафедри комп'ютерних інтегрованих технологій і систем, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харьків, Україна

Олександр Олександрович Безсонов, доктор технічних наук, доцент кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харьків, Україна

Сергій Іванович Осадчий, доктор технічних наук, професор, зав. кафедри автоматизації виробничих процесів, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький, Україна

Наталія Миколаївна Куссуль, доктор технічних наук, професор кафедри інформаційної безпеки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», заступник директора Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України, завідувач відділом інформаційних технологій і систем Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України, м. Київ, Україна

Вікторія Миколаївна Смолій, доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних систем і технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Анатолій Іванович Жученко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації хімічних виробництв, Національний технічний університет України  “Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського”, м. Київ, Україна

Вольтер Клаус-Юрген, доктор технічних наук, професор, професор, директор Інституту технологій комплектації та з'єднання електроніки. Заступник директора Фраунгофер інституту керамічних технологій і систем ІКТС діагностики матеріалів МД (ІКТС-МД). Технічний університет Дрездена, м. Дрезден, Німеччина

Любомир Ванков Димитров, доктор технічних наук, професор, декан машинобудівного факультету, Технічний Університет м.Софія, Болгарія

Колегія рецензентів

Ліхоузова Тетяна Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та програмної інженерії, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", м. Київ, Україна

Остапченко Костянтин Борисович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", м. Київ, Україна

Ткач Михайло Мартинович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", м. Київ, Україна

Волокита Артем Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри обчислювальної техніки, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", м. Київ, Україна

Писаренко Андрій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", м. Київ, Україна