Редакційний штат

Головний редактор

 1. Alexander Afrikanovich Stenin, Національний технічний університет України "Київський . політехнічний інститут", професор кафедри технічної кібернетики, д-р техн. наук, професор.

Заступник головного редактора

 1. Александр Ильич Михалев, Національна металургійна академія України, зав. кафедри інформаційних технологій і систем, д-р техн. наук, професор.

Відповідальний секретар

 1. Олег Іванович Лісовиченко, Національний технічний університет України "Київський , політехнічний інститут", доцент кафедри технічної кібернетики, к-т техн. наук., Україна

Редакційна колегія

 1. Анатолій Миколайович Чеботарьов, д-р техн. наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України
 2. Сергій Іванович Осадчий, д-р техн. наук, професор, Кіровоградський національний технічний університет, зав. кафедри автоматизації виробничих процесів
 3. Natalіya Mikolaivna Kussul, д-р техн. наук, професор, заступник директора Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України завідувач відділу інформаційних технологій і систем Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України, професор кафедри інформаційної безпеки НТУУ «КПІ»
 4. Вікторія Миколаївна Смолій, д.т.н., доцент кафедри комп’ютерно - інтегрованих систем управління Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)
 5. Anatoly Ivanovich Zhuchenko, д-р техн. наук, професор, зав. кафедри автоматизації хімічних виробництв НТУУ «КПІ».
 6. Валерій Георгійович Писаренко, Д.ф.-м.н., професор кафедри АПЕПС ТЕФ, Національний технічний університет України «КПІ»
 7. Ігор Ростиславович Пархомей, НТУ України “КПІ”
 8. Леонид Михайлович Любчик, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", зав. кафедри комп'ютерної математики та математичного моделювання, д-р техн. наук, професор.
 9. Виктор Михайлович Синеглазов, зав. кафедри авіаційних комп`ютерно-інтегрованих комплексів НАУ, д-р техн. наук, професор.
 10. Антон Николаевич Сильвестров, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", професор кафедри теоретичної електротехніки, д-р техн. наук, професор.
 11. Олег Григорьевич Руденко, Харківський національний університет радіоелектроніки, зав. кафедри електронних обчислювальних машин, д-р техн. наук, професор.
 12. Анатолий Петрович Оксанич, Кременчуцький національний університет ім. М.Остроградського, зав. кафедри інформаційно-управляючих систем, д-р техн. наук, професор
 13. Анатолій Олексійович Мельник, Національний університет "Львівська політехніка", зав. кафедри електронних обчислювальних машин, д-р техн. наук, професор.
 14. Peter Ivanovich Bidyuk, д-р техн. наук, професор, Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" Міносвіти та НАН України, професор кафедри математичних методів системного аналізу
 15. Олександр Іванович Лисенко, д-р техн. наук, професор, професор кафедри телекомунікацій Інституту телекомунікаційних систем Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”
 16. Олександр Анатолійович Лавров, д-р техн. наук, професор, Університет прикладних наук м. Кайзерслаутерн, Німеччина
 17. Валерій Іванович Корсун, д-р техн. наук, професор Національний гірничий університет України, зав. кафедри метрології і інформаційно-вимірювальних технологій
 18. Wolter Klaus-Juergen, Технічний університет - Дрезден, Німеччина.Директор інституту технологій комплектації та з'єднання електроніки. Заступник директора Фраунгофер інституту керамічних технологій і систем ІКТС діагностики матеріалів МД (ІКТС-МД) в Дрездені, д-р техн. наук, професор.
 19. Lubomir Vankov Dimitrov, Технічний Університет - Софія, Болгарія, декан Машинобудівного факультету, д-р техн. наук, професор.
 20. Евгений Владимирович Бодянский, Харківський національний університет радіоелектроніки, професор кафедри штучного інтелекту, д-р техн. наук, професор.