Редакційний штат

Головний редактор

Олександра Африканович Стенін, Національний технічний університет України "Київський . політехнічний інститут", професор кафедри технічної кібернетики, д-р техн. наук, професор.

Заступник головного редактора

Олег Іванович Лісовиченко, Національний технічний університет України "Київський , політехнічний інститут", доцент кафедри технічної кібернетики, к-т техн. наук., Ukraine

Редакційна колегія

Valerii Heorhiiovych Pysarenko, д.ф.-м.наук, професор, зав. відділом математичних проблем фізики і механіки інституту кібернетики АН України, Київ, Україна

Hu Zhengbing, канд. техн. наук, Педагогічний університет Центрального Китая, м. Ухань, Китай

Oleg Grygorovych Rudenko, Харківський національний університет радіоелектроніки, зав. кафедри електронних обчислювальних машин, д-р техн. наук, професор.

Oleksandr Oleksandrovych Bezsonov, д-р. техн. наук, доцент кафедри електронних обчислювальних машин, Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харьків, Україна, Ukraine

Serhii Ivanovych Osadchyi, д-р техн. наук, професор, Кіровоградський національний технічний університет, зав. кафедри автоматизації виробничих процесів

Natalіya Mikolaivna Kussul, д-р техн. наук, професор, заступник директора Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України завідувач відділу інформаційних технологій і систем Інституту космічних досліджень НАН та ДКА України, професор кафедри інформаційної безпеки НТУУ «КПІ»

Viktoria Mykolaivna Smolii, д.т.н., доцент кафедри комп’ютерно - інтегрованих систем управління Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк)

Anatoly Ivanovich Zhuchenko, д-р техн. наук, професор, зав. кафедри автоматизації хімічних виробництв НТУУ «КПІ».

Igor Rostyslavovych Parkhomei, НТУ України “КПІ”

Wolter Klaus-Juergen, Технічний університет - Дрезден, Німеччина.Директор інституту технологій комплектації та з'єднання електроніки. Заступник директора Фраунгофер інституту керамічних технологій і систем ІКТС діагностики матеріалів МД (ІКТС-МД) в Дрездені, д-р техн. наук, професор.

Lubomir Vankov Dimitrov, Технічний Університет - Софія, Болгарія, декан Машинобудівного факультету, д-р техн. наук, професор.