Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Адаптивні системи автоматичного управління?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Оплата за публікацію

Сама публікація, а також процес обробки стайте є безкоштовним для всіх авторів.

Структура статті на вимогу ВАК:

1. Постановка проблеми загалом і її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями;

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розпочато вирішення даної проблеми і на яких опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

3. Формулювання цілей статті (постановка задачі);

4. Виклад основного матеріалу дослідження по повному обгрунтуванню отриманих наукових результатів;

5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших пошуків в даному напрямі.

У відповідності з вимогою ВАКа об'єм статті повинен бути не менше 5 сторінок.

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. До друку приймаються статті на українській, російській або англійській мовах. Стаття повинна бути представлена:

  ·        у електронному вигляді (на CD, DVD, USB Flash-накопичувач, ел. поштою) у форматі редактора MS Word 6.0 і вище;

  ·        у вигляді твердої копії (роздруківка на папері).

   

 2. Анотація та ключові слова:

  Після назви статті повинні бути представлені: анотація (150-300 знаків) і ключові слова (5-20 слів або словоспулучень).

   

 3. В кінці файлу окремими сторінками повинні бути представлені:

  1. три реферати: на українській, англійській і російській мовах, не більше 0,5 сторінки (але не менше 800 символів) для кожного варіанту;

  2. списки ключових слів: на українській, англійській і російській мовах  (5-20 слів або словоспулучень);

  3. відомості про авторів: на українській, англійській і російській мовах, посада, звання, місце роботи, наукові інтереси з вказівкою контактної адреси,  номеру телефона та e-mail;

   

 4. Форматування статті:

  Формат листа - А4.

  Параметри сторінки (поля):

  верхнє - 25мм;

  нижнє - 25мм;

  ліве - 25мм;

  праве - 25мм.

  Основний текст набирається шрифтом Schoolbook CTT розмір 13, міжрядковий інтервал - 1,3.

  Для спеціальних символів і формул потрібно використовувати  редактори формул Mathtype або Microsoft Equation та шрифти Symbol, MT Extra.

  Будь-який рисунок, створений засобами Microsoft Word, повинен бути згрупований в один об'єкт.

  Список використаних джерел  оформляти згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 8302-2015

  on-line сервис оформлення бібліографічних посилань http://sciencehunter.net/Services/apps/bibl

  Посилання:

  1. Вимоги до оформлення

  2. Приклад оформлення

  3. Шрифти

   

  Звертатися:  к.438 18-го корпусу

  КПІ ім. Ігоря Сікорського ФІОТ каф. Технічної кібернетики

  к.т.н., доц. Лісовиченко Олег Іванович

  E-mail: olisov@tk.kpi.ua

 5.  

  Необхідно до статті додати:

  1. Рецензія фахівця - доктора наук або кандидата наук (для статей аспірантів) на кожну статтю - 1 екз.;

  2. Акт експертизи - 1 екз;

   

   

 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у нашому журналі.

2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована нашим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у нашому журналі.

3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення рукопису роботи авторами в мережі Інтернет (наприклад, на arXiv.org або на особистих веб-сайтах).  Причому рукописи статей можуть бути розміщенні у відкритих архівах як до подання рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання. Це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії, позитивно позначається на оперативності ознайомлення наукової спільноти з результатами Ваших досліджень і як наслідок на динаміці цитування вже опублікованої у журналі роботи. Детальніше про це:  The Effect of Open Access.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.