Адаптивні Системи Автоматичного Управління Міжвідомчий науково-технічний збірник

Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Адаптивні системи автоматичного управління?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

Структура статті на вимогу ВАК:

 

1. Постановка проблеми загалом і її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями;

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розпочато вирішення даної проблеми і на яких опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

3. Формулювання цілей статті (постановка задачі);

4. Виклад основного матеріалу дослідження по повному обгрунтуванню отриманих наукових результатів;

5. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших пошуків в даному напрямі.

У відповідності з вимогою ВАКа об'єм статті повинен бути не менше 5 сторінок.

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. До друку приймаються статті на українській, російській або англійській мовах. Стаття повинна бути представлена:

  ·        у електронному вигляді (на CD, DVD, USB Flash-накопичувач, ел. поштою) у форматі редактора MS Word 6.0 і вище;

  ·        у вигляді твердої копії (роздруківка на папері).

   

 2. Анотація та ключові слова:

  Після назви статті повинні бути представлені: анотація (150-300 знаків) і ключові слова (5-20 слів або словоспулучень).

   

 3. В кінці файлу окремими сторінками повинні бути представлені:

  1. три реферати: на українській, англійській і російській мовах, не більше 0,5 сторінки (але не менше 800 символів) для кожного варіанту;

  2. списки ключових слів: на українській, англійській і російській мовах  (5-20 слів або словоспулучень);

  3. відомості про авторів: на українській, англійській і російській мовах, посада, звання, місце роботи, наукові інтереси з вказівкою контактної адреси,  номеру телефона та e-mail;

   

 4. Форматування статті:

  Формат листа - А4.

  Параметри сторінки (поля):

  верхнє - 25мм;

  нижнє - 25мм;

  ліве - 25мм;

  праве - 25мм.

  Основний текст набирається шрифтом Schoolbook CTT розмір 13, міжрядковий інтервал - 1,3.

  Для спеціальних символів і формул потрібно використовувати  редактори формул Mathtype або Microsoft Equation та шрифти Symbol, MT Extra.

  Будь-який рисунок, створений засобами Microsoft Word, повинен бути згрупований в один об'єкт.

  Список використаних джерел  оформляти згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 8302-2015

  on-line сервис оформлення бібліографічних посилань http://sciencehunter.net/Services/apps/bibl

  Посилання:

  1. Вимоги до оформлення

  2. Приклад оформлення

  3. Шрифти

   

  Звертатися:  к.438 18-го корпусу

  КПІ ім. Ігоря Сікорського ФІОТ каф. Технічної кібернетики

  к.т.н., доц. Лісовиченко Олег Іванович

  E-mail: olisov@tk.kpi.ua

 5.  

  Необхідно до статті додати:

  1. Рецензія фахівця - доктора наук або кандидата наук (для статей аспірантів) на кожну статтю - 1 екз.;

  2. Акт експертизи - 1 екз;

   

   

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.