DOI: https://doi.org/10.20535/1560-8956.1.2019.178242

Інформаційна технологія для розробки та впровадження web-застосунків

Sergii Telenyk, Grzegorz Nowakowski, Eduard Zharikov, Yevhenii Vovk

Анотація


Розглянуто проблему швидкого створення ефективних веб-застосунків одного класу з використанням формальних засобів. Запропоновано концептуальний підхід до її розв'язання на основі аналізу особливостей побудови веб-застосунків. Підхід базується на визначенні стандартної архітектури веб-застосунків і виборі його компонентів за до- помогою формальних методів відповідно до вимог користувача. З цією метою викорис- товується формальна логічна система, яка використовує розробку веб-застосунків як процес виведення формули, заданої відповідно до потреб користувача, що визначає схеми виконання модулів системи. Важливою особливістю підходу є можливість 3D-візуалізації процесу проектування системи, що створює умови для ефективної взає- модії між розробниками та інструментальними засобами розробки.
 Бібл. 4, іл. 2.


Ключові слова


веб-застосунки; розробка застосунків; бізнес-процеси; математична логіка.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


S. Telenyk, G. Nowakowski, K. Yefremov and V. Khmeliuk Logics based application integration for interdisciplinary scientific investigations / 2017 9th IEEE International

Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology

and Applications (IDAACS), Bucharest, 2017, pp. 1026-1031.

A. Y. Levy Logic-based techniques in data integration / Logic-based artificial intelligence. Springer, Boston, MA, 2000, pp. 575-595.

R. Kowalski Computational logic and human thinking: how to be artificially intelligent / Cambridge University Press, 2011.

Plaisted, David A. History and prospects for first-order automated deduction / International Conference on Automated Deduction. Springer, Cham, 2015.