Математична модель перетворювача трифазної напруги у постійну з чоти- ризонним регулюванням напруги і активно-індуктивним навантаженням

Автор(и)

  • В. Михайленко
  • Г. Міхненко
  • В. Бачинський

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.38.2021.233187

Ключові слова:

електромагнітні процеси, вихідні напруга та струм

Анотація

У статті проведено аналіз електромагнітних процесів в електричних колах з напівпровідниковими комутаторами. Створено математичну модель напівпровідникового перетворювача з чотиризонним регулюванням вихідної напруги для аналізу електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах з широтно-імпульсним регулюванням. Наведено графіки, що відображають електромагнітні процеси у електричних колах. Математична модель напівпровідникового перетворювача також використовується для дослідження перехідних процесів у напівпровідникових перетворювачах з активно-індуктивним навантаженням. Розвинуто метод багатопараметричних
функцій, які входять до алгоритмічних рівнянь аналізу усталених і перехідних процесів у розгалужених електричних колах з напівпровідниковими комутаторами і реактивними елементами, в напрямку урахування особливостей використання фазних і лінійних напруг мережі електроживлення. Розроблено нову математичну модель усталених і
перехідних процесів у електричних колах напівпровідникових перетворювачів модуляційного типу з багатоканальним зонним використанням фазних напруг трифазної мережі живлення без урахування втрат електроенергії у комутаторах для швидкої оцінки впливу параметрів навантаження на характеристики регульованих синусоїдних і постійних напруг. Результати цієї роботи можна використати для розвитку методу багатопараметричних модулюючих функцій для спрощення аналізу перехідних процесів у електричних колах без врахуванням втрат у ключових елементах.

Бібл. 4, іл. 3

Посилання

Розіскулов С. С., Михайленко В. В., Перетятко Ю. В, “Регулювання тривалості перехідних процесів у напівпровідникових формувачах біполярних розрядних імпульсних струмів ”, Технічна електродинаміка, Київ: ІЕД НАНУ, № 4, 2016, С. 41 – 43, doi: https://doi.org/10.15407/techned2016.04.041

Сенько В. І., Михайленко В. В., Юрченко М. М., Юрченко О.М., Чуняк Ю. М. “Аналіз електромагнітних процесів у колах з напівпровідниковими перетворювачами з сімнадцятизонним регулюванням вихідної напруги”, Технічна електродинаміка,

Київ: ІЕД НАНУ, № 5, 2016, С. 23 – 25, doi: https://doi.org/10.15407/techned2016.05.023

Супруновська Н. І., Ю. В. Перетятко, С. С. Розіскудов, В. В. Михайленко, Чибеліс В. І., Олійник В.С., “Регулювання параметрів біполярних імпульсних струмів у навантаженні напівпровідникових електророзрядних установок із накопичувальним

конденсатором”, Технічна електродинаміка, Київ: ІЕД НАНУ, № 5, 2017, С. 39–46, doi: https://doi.org/10.15407/techned2017.05.039

Михайленко В., Майкович І., Наухацька Т., Рокицький Р., “Аналіз електромагнітних процесів у перетворювачі з двадцятизонним регюлюванням вихідної напруги”, Енергетика, економіка, технології, екологія, Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського,

№ 1, 2017, С. 77 – 82, doi: https://doi.org/10.20535/1813-5420.1.2017.102827

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-31