Підвищення надійності каналу комунікації між агентами в мультиагентному середовищі на базі сервісів Azure ІоТ

Автор(и)

  • А. Ахаладзе КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine
  • O. Лісовиченко КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20535/1560-8956.41.2022.271322

Ключові слова:

мультиагентне середовище, IoT, сервіс, агент, circuit, breaker, retry policy

Анотація

Об’єктом дослідження є система доставки данних (повідомлень) між агентами в мульти агентному середовищі, що працює в режимі реального часу. Предметом дослідження є програмні та архітектруні механізми гарантування доставки даних між вузлами. Метою роботи є підвищення найдійності каналу доставки даних між агентами в мультиагетному середовищі за рахунок використання архітектурних механізмів для гарантування доставки данних до кожного підписника, а також програмних засобів, що реалізують шаблон “circuit breaker” та дозволяють відновити канал комунікації при його розривах уникаючи передачі надлишкових неактуальних данних.

Бібл. 6, іл. 9.

Посилання

A. Akhaladze Using IoT to synchronize drone flight paths 2021. № 39. C.20-26 URL: http://asac.kpi.ua/article/view/247381 https://doi.org/10.20535/1560-8956.39.2021.247381

Clint B. (2019)Will serverless computing be the future of cloud computing. Computer world, 2019-03-25(005).

Brandon B. (2017)Serverless Computing: Next Generation Cloud Infrastructure. Computer world, 2017-05-15(003).

Carter G. (2018) Serverless Architecture. Mechanical Industry Press. Beijing.

Zhi Yun. (2018)Read the advantages and disadvantages of serverless architecture, and use cases. http://www.sohu.com/a/234002113_100159565.

Lingming Xia. (2018) Deep understanding of serverless architecture. https://blog.csdn.net/xialingming/article/details/81369624.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-01